Duyurular
Finansal kiralama kanunu değişti

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın tam metnine ulaşmak için;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121213-1.htm

 

Kira bedellerinin Döviz cinsinden belirlenebilmesine başlanıldı.

Finansal kira bedellerinin döviz cinsinden belirlenebileceğine ilişkin 32 sayılı Karara ek Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın tam metnine ulaşmak için;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121213-2.htm

 

ALease tahvil ihraç etti

Alternatif Finansal Kiralama’nın 2 yıl vadeli ve 50 milyon TL nominal tutarındaki tahvil ihracı tamamlandı.

12-13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda satışa sunulan 50 milyon TL nominal tutarındaki tahvillerin tamamına yatırımcılardan talep gelmiş ve ihraç 17 Eylül tarihinde tamamlanmıştır.

ALease, bu kaynak ile döviz riski almak istemeyen küçük ve orta ölçekli müşterilerinin uzun vadeli finansman ihtiyaçlarına aracılık edecek.
 

KDV İndirimi

27 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete yayınlanan 2011/2604 sayılı ‘Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’ ile bazı malların Finansal Kiralama Kanunu kapsamında teslim ve kiralanmasında KDV oranı %1’e indirildi.

27 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı malların Finansal Kiralama Kanunu kapsamında teslim ve kiralanması işlemlerinde uygulanan KDV oranı % 1’e indirilmiştir.

- KDV Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi uyarınca yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın Finansal Kiralama Kanunu’na göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması işlemlerinde KDV % 1 oranında hesaplanacaktır.

- Kararda listesi verilen ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, Finansal Kiralama Kanunu’na göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından KDV mükellefleri ile işlemleri KDV’den istisna edildiği için KDV mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve tesliminde KDV % 1 oranında hesaplanacaktır.

Bu oranlar 27 Aralık 2011 tarihinden itibaren düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri kapsamındaki kiralama ve teslimlere uygulanacaktır.

Kararın tam metnine ulaşmak için;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111227.htm