Sıkça Sorulan Sorular
Leasing Nedir?

Ülkemizde uygulandığı şekli ile leasing (finansal kiralama) yatırım mallarının orta ve uzun vadeli finansmanında kullanılan bir yöntemdir. Yatırımcının satın almaya karar verdiği makine ve ekipman yatırımcıyla imzalanan bir 'finansal kiralama sözleşmesi' kapsamında, leasing şirketi tarafından satın alınır. Yatırımcı yani kiracı sözleşme süresinin sonunda söz konusu yatırım malını sembolik bir ücret ödeyerek devralır.

Kimler Leasing’den Yararlanabilir?

Şirket ya da şahıs, yatırım malı almak isteyen herkes leasing’den yararlanabilir.

Neler Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Olabilir?
Kara Ulaşım Araçları
Hava Ulaşım Araçları
Deniz Ulaşım Araçları
İş ve İnşaat Makinaları
Tıbbi Cihazlar
Tekstil Makinaları
İmalat Makinaları
Turizm Ekipmanı
Elektronik ve Optik Cihazlar
Basın - Yayın Donanımları
Büro Ekipmanları
Gayrimenkuller
Software (Yazılım)

Bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her mal tek başına finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile birlikte artık işletmenizin sahip olduğu makine veya gayrimenkulünüzü ALease’e satıp Finansal Kiralama yapabilirsiniz.

Leasing İşlemlerinde Taraflar Kimlerdir?

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereği leasing işlemi, yalnızca leasing yapmak amacı ile kurulmuş olan Finansal Kiralama Şirketleri, Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Katılım Bankaları tarafından yapılmaktadır. Finansal kiralama işlemlerinde malın sahibi olan bu tür şirketlere “KİRALAYAN”, malı kullanan şirket ya da şahsa da “KİRACI” adı verilir.

Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Süre Nasıl Belirlenir?

Finansal kiralama sözleşmesinin süresi Kiralayan ve Kiracı tarafından serbestçe belirlenir. Süre sonunda son kira taksitini takip eden ay kiralanan malın mülkiyeti Kiracı’ya devredilir.

ALease Malın Alınması ve/veya İthalatında Ne Tür Hizmetler Verir?

Leasing’in diğer tüm finansman şekillerinden farkı tam bir hizmet paketi sunulabiliyor olmasıdır. ALease müşterisinin almaya karar verdiği mal veya ekipman alımında her biri ayrı uzmanlık gerektiren bütün satın alma, banka ve gümrük işlemlerini, nakliye, sigorta gibi karmaşık işlemlerin tümünü kendisi gerçekleştirmekte ve kiracının istemiş olduğu mal veya ekipmanı istenilen yere teslim etmektedir.

Leasing’de Vergi Avantajı Nedir?

Mal ve Ekipman ayırımı olmaksızın ; leasing'e konu olan tüm mal ve ekipmanlar ; Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında % 0 KDV ile satın alınırken ;
Leasing kira faturaları KDV'leri de %1 e indirilmiştir.

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren söz konusu kararname ekindebelirtilen GTİP numaraları içerisinde kalan ve leasing'e konu ;
yeni (kullanılmamış) tüm makina ve ekipmanların leasing ile alımlarındaki Kdv oranları %1 e indirilmiştir.

Bu makinaların Leasing dışındaki satın almalarda kullanılacak Kdv oranları ; ekipmana göre %8 veya %18 olarak kalmaktadır. Kararname ekinde belirtilen GTIP sınıflamasına göre KDV si %1 e düşen ekipmanları aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 KDV Kararnamesi için tıklayınız.

KDV Tablosu
Mal Grubu Yeni Alımlar 2. El Alımlar
Makine ve Ekipman 1% / 18% 18%
Beko Loader 1% 8%
Jeneratörler 1% 18%
Sani elektrik ocak ve fırınlar 1% 18%
Ekskavatör (kulesi 360 derece dönenler) 1% 8%
Diğer İş ve İnşaat Makineleri 1% 18%
Fotoğraf Baskı Makineleri 18% 18%
Matbaa Makinaları 18% 18%
Plastik Enjeksiyon Makinaları 18% 18%
Ambalaj Makinaları 18% 18%
Binek araçlar 18% 18%
Ticari araçlar 18% 18%
Dorse 18% 18%
Kima, Ses ve Görüntü cihazları 18% 18%
Gayrimenkul 18% 18%
Gayrimenkul (150 m2 altı) 1% 1%
İnşaat-bina yapımı 18% 18%
Örgü ve Dikiş Makinaları 8% 8%
Diğer Teksil Makinaları 1% / 18% 18%
Metal İşleme Makinaları (yatay) 8% 8%
Diğer Metal İşleme Makinaları 18% 18%
Leasing İşlemlerinde Uygulanan Vergi, Resim, Harç Oranları Nedir?

Leasing işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olup bu durum teminat için alınabilecek olan ipotek işlemlerindeki ipotek harçlarını da kapsamaktadır.

Leasing İşlemlerinin Aşamaları Nelerdir?
Leasing ile finanse etmeyi planladığınız yatırım malının özellikleri ve satış koşulları hakkında satıcı firma ile bir anlaşmaya varırsınız.
Leasing ihtiyacınız ile ilgili talebinizi ALease Genel Müdürlük Satış ve Pazarlama Birimi veya size en yakın ABank şubesine bildirerek kendi ödeme planınıza uygun bir fiyatlama teklifi alabilirsiniz.
ALease Finansal Kiralama Başvuru Formu doldurulup istenen evraklar ile beraber yukarıda belirtilen irtibat noktalarından herhangi birine ulaştırılır..
En geç 3 (üç) gün içerisinde değerlendirilen başvuru formunuz olumlu bulunursa Finansal Kiralama Sözleşmesi hazırlanır ve ödeme planı ile beraber imzalanır. Finansal Kiralama Birliği (FKB) nezdinde tescil edilir.
ALease kiralamaya konu olan yatırım malının tüm satın alma işlemlerini (yerli alım veya ithalat) sizin için tamamlar.
Yatırım konusu ekipman ALease tarafından sigorta ettirilir.
Kira ödemeleri önceden anlaşıldığı gibi kiracı tarafından ödenmeye başlar.
Finansal Kiralama Sözleşmesi ve eklerinin noterden onaylı bir kopyası kiracıya ulaştırılır.

Finansal Kiralama Sözleşmesine konu olan yatırım malının mülkiyeti sözleşmede belirtilen süre sonunda yine sözleşmede belirtilen sembolik bir bedel ile kiracıya fatura edilerek devredilir.

 

Teşvik Belgeli İşlemlerde Leasing Nasıl Uygulanır ?

Leasing şirketi sözleşmenin imzalanmasını takiben teşvik belgesinde belirtilen ve Finansal Kiralamaya konu malın devri için "T.C. Ekonomi Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü" veya İlgili Sanayi Odası’na kiracı ile birlikte başvurur. Teşvik Belgesi Kapsamındaki yatırımın hangi kısmı leasing ile gerçekleştirilecekse o kadarlık kısmı leasing şirketine devredebilir. Teşvik belgesi kapsamında yapılacak işlemlerde finansal kiralama şirketine devri gerçekleşecek minumum yatırım tutarının 200.000 TL olması gerekmektedir.

Sat ve Geri (sale and lease back) Kiralama Nedir?

Amortismana tabi her türlü şirketin aktifinde olan malların Leasing firmasına satıldıktan sonra tekrar kiralanması işlemidir. Kiralama süresi sonunda satılan mallar leasing şirketinden geri alınır. Leasinge uygun olabilecek Gayrimenkul, ikinci eli değerli olabilecek makine ekipman, iş makineleri konu olabilecektir. Tutar firmanın ihtiyacı ve yapılacak inceleme sonucu mal veya ekipmanın ederi üzerinden belirlenir. Devir işlemlerinde Gayrimenkullere özel olarak tapu harcı alınmaz. Her sektörün kullanabileceği bir üründür.